اکانت دولوپر اپل | خروجی | ادهاک | اکانت دولوپر آی تیپس | ماهانه

اکانت دولوپر آی تیپس | ماهانه


قیمت : ۳۹۹,۰۰۰ تومان

شما با استفاده از این اکانت می توانید از برنامه های خود خروجی ساین شده ad-hoc بگیرید و در هر جا که بخواهید می توانید برنامه های خود را منتشر کنید.


توضیحات و سفارش


در حال حاضر این بخش غیر فعال می باشد.

در صورتی که پلن سلانه را خریداری کنید هزینه ۲ ماه به صورت رایگان برای شما محاسبه خواهد شد.

توجه: ثبت اولین باندل آیدی رایگان و به ازای هر باندل آیدی ۲۵ هزار تومان دریافت می شود.
شما با استفاده از این اکانت می توانید از برنامه های خود خروجی ساین شده ad-hoc بگیرید و در هر جا که بخواهید می توانید برنامه های خود را منتشر کنید.
این نوع خروجی مناسب برای انتشار در تمامی اپ استور های ایرانی می باشد.
اپل آیدی خود را به اکانت دولوپر اپل ارتقا دهید و با اپل آیدی خود از پروژه های خود خروجی بگیرید.
این اکانت ماهانه می باشد.