لینک مستقیم (iOS) | ماهانه | اینترپرایز | Enterprise

لینک مستقیم (iOS) | ماهانه


قیمت : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

استفاده از این سرویس برای یک اپلیکیشن می باشد. هر اپلیکیشن در هر ماه مجاز به ارسال پنج آپدیت می باشد . هر اپلیکیشن محدودیت نصب ۲۰۰۰ نفر را دارد.


توضیحات و سفارش


در حال حاضر این بخش غیر فعال می باشد.

استفاده از این سرویس برای یک اپلیکیشن می باشد.
هر اپلیکیشن در هر ماه مجاز به ارسال پنج آپدیت می باشد .
هر اپلیکیشن محدودیت نصب ۲۰۰۰ نفر را دارد.